Lles Addysg

Darperir y gwasanaeth uchod gan y Gwasanaeth ADY&Ch ar ran awdurdodau Gwynedd a Môn. Fe’i hystyrir gan yr awdurdodau, yn wasanaeth cynhaliol hanfodol, nid yn unig i ddisgyblion a theuluoedd ond hefyd i ysgolion y siroedd.

Nod cyffredinol y gwasanaeth yw ceisio datrys unrhyw broblem, sy’n rhwystro plentyn rhag elwa yn llawn o’r addysg sydd ar gael, drwy gynnig cyngor neu gymorth ymarferol.

Beth mae’r gwasanaeth yn ei gynnig?

Canolbwyntir ar achosion sy’n ymwneud â’r meysydd canlynol:

 • presenoldeb plant yn eu hysgolion
 • diogelu plant rhag camdriniaeth
 • goruchwylio’r drefn mewn perthynas a thrwyddedu plant i berfformio
 • goruchwylio’r drefn sy’n ymwneud â chyflogi plant

Sut mae cyfeirio i’r gwasanaeth?

Fel arfer cyfeirir achosion i’r gwasanaeth gan ysgolion. Fodd bynnag, mae modd i blant a theuluoedd gyfeirio eu hunain, yn uniongyrchol, drwy gysylltu â’r Swyddog Lles Addysg yn yr ysgol uwchradd leol neu drwy ffonio 01286 679 007.

 

 

Pwy ydi’r tîm:

Uwch Swyddog Lles Addysg 

Tammi Jones

Swyddog Lles Addysg 

Meinir Bolton

Angela Bennett

Linda Caren Jones

Angela Owen

Carys Hughes

Eleri Wyn Jones

Heledd Williams

Sion Owen

Mared Fflur Roberts

Shân Jones

Mirain Haf Williams

Mared Haf Roberts

Emily Roberts

 

Swyddog Lles Addysg - Targed a Chefnogaeth Presenoldeb 

Sioned Thomas

Ceri Ann Jones

Sioned Pearson

 

Adnoddau 

  • Enw: Fframwaith Presenoldeb.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Arweinlyfr gweithredol i’r Gwasanaeth Lles Addysg
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Prydlondeb - Pam ei fod yn bwysig.pdf
  • Iaith: Cymraeg
  • Disgrifiad: Taflen wybodaeth gan y Gwasanaeth Lles Addysg
  • Fersiwn Saesneg: Os oes angen fersiwn Saesneg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Ffurflen Gyfeirio Gwasanaeth Lles Addysg - Education Welfare Service Referral Form.doc
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: I gyfeirio i sylw'r Gwasanaeth Lles Addysg - Referral to the Education Welfare Service
  • Enw: Gwasanaeth Lles Addysg Dalgylchoedd Haf 2024 - Education Welfare Service Catchment Areas Summer 2024.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad:
  • Enw: Taflen Wybodaeth i rieni-gwarchodwyr Presenoldeb Ysgol - Information leaflet for parents-carers School Attendance.pdf
  • Iaith: Dwyieithog / Bilingual
  • Disgrifiad: Gwybodaeth am Bresenoldeb Ysgol gan gynnwys awgrymiadau i'ch helpu chi a'ch plentyn - Information about School Attendance and tips to help you and your child
  • Enw: Attendance Framework.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: An operating toolkit for the Education Welfare Service
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.
  • Enw: Punctuality - Why it matters.pdf
  • Iaith: English
  • Disgrifiad: Information leaflet by the Education Welfare Service
  • Fersiwn Cymraeg: Os oes angen fersiwn Cymraeg o'r ffeil yma, plis cysylltwch a ni.