Cludiant

Mae manylion am drefniadau cludiant Gwynedd ac Ynys Môn i’w cael drwy’r linciau isod i’w gwefannau penodol.

Petaech yn teimlo bod angen ystyriaeth bellach i gludiant yn sgil anghenion eich plentyn mae modd i chi gysylltu â Chydlynydd ADY yr ysgol i drafod ymhellach.  Petai angen gwneud cais byddai hwn yn rhan o Adolygiad llawn o anghenion eich plentyn.