Swyddogion Ansawdd

Mae Swyddogion Ansawdd yn gweithio i’r Gwasanaeth ADYaCh yng Ngwynedd a Môn.

Arfon

Haf Roberts

Dwyfor

Lora Glynwen Williams

Meirionnydd

Clare Trappe Roberts

Ynys Môn ac Arfon

Non Samuel

Ynys Môn

+ Plant Mewn Gofal
+Amgylchiadau Penodol 

Heather Melton

Ôl-16  

Sian-Emlyn Jones

 

Mae’r Swyddogion Ansawdd ADYaCh yn gyfrifol am sicrhau fod ysgolion yn ymateb i’r newid yn y Ddeddfwriaeth ADY drwy gefnogi a rheoli’r newid. Cynnig cymorth a chefnogaeth i ysgolion a rhieni er mwyn sicrhau cysondeb yn y ddarpariaeth i ddisgyblion ADYaCh Gwynedd a Môn o fewn cyd-destun y ddeddfwriaeth newydd

Maent yn gyfrifol am gynnig a rhoi:

  • Cynhaliaeth ADY a Chynhwysiad  - dogfennau, arweiniad
  • Arweiniad a chyngor i Gydlynwyr ADY newydd
  • Cynnig arweiniad ar adolygiadau Cynllun Dablygu Unigol (CDU) disgyblion CDU Awdurdod dwysaf
  • Pwynt cyswllt pontio disgyblion ADY a Chynhwysiad Blwyddyn 6 a Blwyddyn 11
  • Arweiniad ar gynllunio’n strategol ysgol gyfan
  • Monitro ansawdd darpariaethau ADY a Chynhwysiad o fewn yr ysgolion
  • Darlun gwerth am arian y ddarpariaeth
  • Sicrhau cysondeb yn y modd y mae Cydlynwyr ADY yn gweithredu.

 

Adnoddau