Pa Wasanaeth?

Ddim yn siwr pa Wasanaeth sydd orau i gefnogi eich plentyn?

Cliciwch ar air isod i fynd i'r Gwasanaeth perthnasol

Alergeddau Corfforol / Meddygol
Anawsterau Dysgu Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol
Anawsterau Llythrennedd Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol
Anawsterau Rhifedd a Mathemateg Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol
Anhwylder Datblygiadol Cydsymudedd Corfforol / Meddygol
Anhwylderau bwyta Gwasanaeth Cwnsela
Anhywlder iaith Cyfathrebu a Rhyngweithio
Asesu Gwasanaeth Seicoleg Addysgol
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Cynnal Ymddygiad
Awtistiaeth / Anhwylderau Sbectrwm Awtisitiaeth (ASD) Cyfathrebu a Rhyngweithio
BESD (Behavioural, Emotional and Social Difficulties) Cynnal Ymddygiad
Braille Nam Golwg
Bwlio Gwasanaeth Cwnsela
Byddar Nam Clyw 
Cefnogi Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig Gwasanaeth SIY
Camddefnyddio sylweddau Gwasanaeth Cwnsela
Cam-driniaeth Gwasanaeth Cwnsela
Camdriniaeth domestig Gwasanaeth Cwnsela
Canolbwyntio Cynnal Ymddygiad
Clefyd Siwgr Corfforol / Meddygol
Clust Lyd Nam Clyw
Cochlear Implant Nam Clyw
Cyfathrebu Cyfathrebu a Rhyngweithio / Gwasanaeth SIY
Cyflwr Calon  Corfforol / Meddygol
Dall Nam Golwg
Darllen ac ysgrifennu Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol
Dicter Gwasanaeth Cwnsela
Diffyg hyder Gwasanaeth Cwnsela
DLD Cyfathrebu a Rhyngweithio
Dyscalculia Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol
Dysgu Saesneg Gwasanaeth SIY
Dyslecsia Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol
Ehlers Danlos Corfforol / Meddygol
Epilepsi Corfforol / Meddygol
ESOL/TEFL/TESOL Gwasanaeth SIY
Gwaharddiadau Lles Addysg
Gwella Saesneg Gwasanaeth SIY
Gwybyddiaeth a Dysgu Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol
Hunan-anafu Gwasanaeth Cwnsela
Hunan-werth Gwasanaeth Cwnsela
Iaith a lleferydd Cyfathrebu a Rhyngweithio
Iselder Gwasanaeth Cwnsela
Lles Lles Addysg
Llythrennedd a rhifedd Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol
Meddygol Corfforol / Meddygol
Muscular Dystrophy Corfforol / Meddygol
Nam Clyw Nam Clyw
Nam Golwg Nam Golwg
Oediad / ôl-gynnydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol
Palsi’r Ymenydd  Corfforol / Meddygol
Perthynas ac eraill/ffrindiau Gwasanaeth Cwnsela
Perthynas ag athrawon Gwasanaeth Cwnsela
Plant Cyflogedig Lles Addysg
Presenoldeb Lles Addysg
Profedigaeth Gwasanaeth Cwnsela
Pryder Gwasanaeth Cwnsela / Cynnal Ymddygiad
Pryderon ariannol / tlodi Gwasanaeth Cwnsela
Rhywioldeb Gwasanaeth Cwnsela
Risg hunanladdiad Gwasanaeth Cwnsela
Saesneg Gwasanaeth SIY
Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY) Gwasanaeth SIY
Sgiliau cymdeithasol Cyfathrebu a Rhyngweithio
Spina biffida Corfforol / Meddygol
SpLD Anghenion Dysgu Ychwanegol Penodol
Straen academaidd Gwasanaeth Cwnsela
Teclyn clyw Nam Clyw 
Teulu Gwasanaeth Cwnsela
Ymddygiad Cynnal Ymddygiad / Gwasanaeth Cwnsela
Ymgynghori Gwasanaeth Seicoleg Addysgol